O mnie

Doświadczenie zawodowe

Doświadczenie zawodowe zdobywałam w pracy w Środowiskowym Centrum Zdrowia Psychicznego dla dorosłych, placówkach oświatowych, warsztacie terapii zajęciowej w pracy z osobami z niepełnosprawnościami, Klinice Psychiatrii Dorosłych w Poznaniu, Poradniach Psychologiczno – Pedagogicznych (nr 2; Emedea). 

Posiadam także doświadczenie w prowadzeniu grup rozwojowych dla nastolatków (Centrum Wspierania Rozwoju „Siedlisko”). 

Brałam udział w realizowaniu działań projektowych (fundacja AKME) i w projektach badawczych (Instytut Psychologii UAM). Współpracuję z Uniwersytetem Trzeciego Wieku we Wronkach. 

Jestem współautorką projektu #CUDO (ciało/uważność/dobrostan/oddech)  – razem z fizjoterapeutką organizujemy rozwojowe spotkania oraz wyjazdy dla kobiet.

Jak pracuję? 

„Na całym świecie nie ma nikogo dokładnie takiego samego jak ja, chociaż niektórzy ludzie mają części, które wyglądają jak moje. Dlatego wszystko co pochodzi ode mnie, jest moje, ponieważ ja to wybrałam/em” Virginia Satir

Powyższy cytat oraz bliskie mi podejście systemowe stanowią dla mnie drogowskazy na których opieram się podczas spotkań z klientami. Ważne są dla mnie:

  • indywidualność i niepowtarzalność każdej osoby, 
  • skupienie na zasobach i potencjale klienta/ klientki,
  • uwzględnianie wpływów różnych systemów w których żyje (rodzinnym, zawodowym, kulturowym itp.).  

W atmosferze zaufania i empatii, towarzyszę klientom w drodze, na której znajdują nowe znaczenia dotychczasowych doświadczeń, zwiększają rozumienie siebie, rozwijają zasoby, zauważają inne kierunki/ alternatywne rozwiązania oraz wprowadzają zmiany.